ELNET NOVICE

Franc Jožef Smrtnik ne kandidira v imenu EL na listi stranke Team Kärnten

EL pripisuje velik pomen dejstvu, da zaradi protimanjšinskega volilnega zakona ne bo kandidirala na deželnozborskih volitvah leta 2023. V minulih dneh smo izvedeli, da bo dolgoletni župan EL občine Železna Kapla, Franc Jožef Smrtnik na prihodnjih deželnozborskih volitvah kandidiral na listi stranke Team Kärnten.

EL: Misli o „Ortstafelsturmu“ nekdaj in danes

V teh dneh se spominjamo 50. obletnice “Ortstafelsturma.” Nedvomno je bil to eden najtemnejših trenutkov v povojni zgodovini naše dežele. Zakon o krajevnih napisih iz leta 1972 je določal, da je treba dvojezične krajevne napise postaviti v 205 krajih. V noči z 20. na 21. september 1972 je bilo veliko krajevnih napisov podrtih.

TERMINI


POLITIČNO UPRAVNA AKADEMIJA

Načela, namen in naloge PUAK

Namen društva je, s politično izobraževalnim delom v smislu načel zvezne ustave pospeševati politično in kulturno izobraževanje ter vpogled v politične, gospodarske, pravne in družbenopolitične povezave na notranjedržavni in mednarodni ravni. Posebna naloga društva je, da se ukvarja z narodnostnimi vprašanji kot tudi, da informira javnost, zlasti funkcionarje in druge člane Enotne liste v narodnostnih vprašanjih in jim omogoča vpogled v vlogo posameznika v družbi.

Društvo ne deluje z dobičkom. Namen društva je splošno koristen v smislu zakona o pobiranju zveznih dajatev. Ta namen pa društvo uresničuje preko:

  • izobraževalnih prireditev vseh vrst, kot so tečaji, seminarji, predavanja, delovne skupine, itd.
  • izdajanja tiskovin
  • ustanovitve biblioteke, arhiva, mediateke
  • prirejanja diskusij, znanstevnih zasedanj in kongresov
  • izvajanja in podelitev naročil za znanstveno raziskovalna dela oz. izvedenska mnenja
  • podpiranja iniciativ za pospeševanje politične izobrazbe
  • drugih ukrepov in prireditev za pospeševanje politične izobrazbe

Za izvedbo svojega politično izobraževalnega dela se Politično upravna akademija naslanja na Enotno listo/Einheitsliste. V okviru PUAK bodo v odstavku 2 navedeni cilji uresničeni ali od PUAK same ali v sodelovanju z drugimi primernimi institucijami.